Mar 1, 2017

Tentang Ikhlas


Ikhlas itu seperti semut hitam yang berjalan diatas batuan paling hitam.
Tak ternampak oleh mata kasar.


Aku kira perkara yang paling sukar untuk disemai, dan juga dididik dalam diri adalah sifat ikhlas.

No comments: